แอป ปฏิทิน​ไทย วันพระ วันหยุด สำหรับ Android

แอป ปฏิทิน​ไทย วันพระ วันหยุด สำหรับ Android

Buddhist-Holy-Days-icon

แอป “ปฏิทินวันพระ ข้างขึ้นข้างแรม วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันสำคัญ ของไทย พ.ศ. 2566” 📆

เป็นแอปปฏิทินที่มีข้อมูลหลายปี ทั้งปีปฏิทินวันพระ พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) หรือจะปฏิทินย้อนหลัง/ล่วงหน้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึง 2599 เป็นปฏิทิน 100 ปี มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่น วันมาฆบูชา, วิสาขบูชา, อัฏฐมีบูชา, อาสาฬหบูชา, วันเข้าและออกพรรษา, ปฏิทินจันทรคติไทย รวมทั้งวันสำคัญและวันหยุดราชการไทย app วันพระ นี้ ยึดตามปฏิทินหลวง (ไม่ใช่ ปฏิทินปักขคณนา ที่วัดนิกายธรรมยุติใช้) ซึ่งเป็นวันพระที่พระในมหานิกายส่วนใหญ่ใช้กัน และใช้กันโดยทั่วไปทั้งราชการและเอกชน การแจ้งเตือนวันพระสามารถกำหนดล่วงหน้า 1, 2 หรือ 3 วัน และเตือนเมื่อถึงวันพระได้ ทำให้ท่านเตรียมซื้อดอกไม้ธูปเทียนและเตรียมตัวไปวัดได้

⭐️ วันพระ ความหมาย ความสำคัญ คำสอน
วันพระนั้น เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้ทบทวนธรรมะ คำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสตรู้ จึงเป็นโอกาสที่อุบาสก อุบาสิกาจะได้ร่วมสดับรับฟังพระธรรม อันเป็นทางไปสู่การพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง เป็นทางเอก ทางเดียวที่จะออกจากสังสารวัฏ วันพระจึงสามารถเรียกว่า วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถศีลก็ได้ การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า ท่านทั้งหลายพึงสวดมนต์รักษาศีลและปฏิบัติธรรมกันเถิด ก่อนที่ศาสนาจะเสื่อมหายไปตามกฏไตรลักษณ์

💡 วันพระ วันโกน ดูยังไง นับยังไง
ในแต่ละเดือนจะมีวันพระประมาณ 4 วัน โดยจะนับแบบปฏิทินจันทรคติ ตามข้างขึ้นข้างแรม ได้แก่ ข้างขึ้น/ข้างแรม 8 ค่ำ 15 ค่ำ หรือ แรม 14 ค่ำ ในเดือนขาด. สำหรับวันโกนนั้น คือ 1 วันก่อนถึงวันพระนั้นเอง

⭐️ “รายละเอียดแอพ
✔ ปฏิทินวันพระรายเดือน ปี 2566, ปีย้อนหลัง, ปีถัดไป พ.ศ. 2500 – 2599
✔ เปิดปฏิทินโดยระบุ เดือน ปี ที่ต้องการได้
✔ มีธีมสีให้เลือก 8 สี ได้แก่ แดง, เหลือง, ชมพู, เขียว, ส้ม, น้ำเงิน, ม่วง และ มืด
✔ ปฏิทินวันพระแสดงผลทั้งปี
✔ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
✔ วันสำคัญและวันหยุดของไทย ประจำปี
✔ แจ้งเตือนวันพระล่วงหน้า 1, 2 หรือ 3 วัน
✔ แจ้งเตือนเมื่อถึงวันพระ
✔ เลือกเวลาแจ้งเตือนเองได้
✔ แจ้งเตือนแบบสั่นและเสียง
✔ จำนวนครั้งของเสียงระฆัง
✔ แสดงผลได้ 2 ภาษา (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) 🇹🇭 / 🇺🇸
✔ แสดงข้างขึ้นข้างแรม ปีนักษัตร
✔ เพิ่มวิตเจ็ตปฏิทินวันพระบนหน้าจอมือถือได้
✔ บันทึกข้อความสั้น
✔ ปิดโฆณามีค่าใช้จ่ายเป็นรายปี และสามารถเลือกข้ามหน้าแรกได้
✔ สามารถเลือกปิดหน้าอินโทรอัตโนมัติ สำหรับท่านที่อยากเข้าปฏิทินเลย

หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้เราทราบ ผู้จัดทำต้องขออภัยและน้อมรับในความผิดพลาด เราจะเร่งแก้ไขโดยเร็ว 🙏


รายการอัพเดท

 • เวอร์ชั่น 2.9 (04/11/2566)
  – ปรับปรุงและเพิ่มวันหยุด,วันสำคัญ,วันลงอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์ปี พ.ศ. 2567
  – ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน แท็บตั้งค่า เพิ่มเมนู “ไม่จำกัดการใช้แบตเตอรี่พื้นหลัง”
  – ปรับการแสดงผลธีมมืด
  – ปรับปรุงการทำงานอื่น ๆ
 • เวอร์ชั่น 2.8 (13/04/2566)
  – เพิ่มเติมวันหยุดวันสำคัญปี พ.ศ. 2566
  – ปรับการแสดงผลของปฏิทิน
  – เพิ่มสีเส้นรายการบันทึกโน๊ตให้เห็นชัด
  – ปรับปรุงการทำงานเบื้องหลังวิดเจ็ต
  – ปรับปรุงวิดเจ็ตแบบโปร่งแสง
  – ปรับปรุงการทำงานอื่น ๆ
 • เวอร์ชั่น 2.7 (16/12/2565)
  ปรับปรุงการแจ้งเตือน
  ปรับปรุงการแสดงผล
  หน้า ตั้งค่า เพิ่มตัวเลือก แสดงวันสำคัญ เพื่อแสดงด้านล่างปฏิทินรายเดือน
  หน้า ตั้งค่า เพิ่มตัวเลือก แสดงตัวเลขไทย หน้าปฏิทินรายเดือนและวิดเจ็ต
  เพิ่มปุ่ม แชร์ ข้อความหน้าอินโทร และ popup เมื่อแตะที่ปฏิทินรายเดือน
  เพิ่มข้อมูลวันลงอุโบสถสวดพระปาติโมกข์ วันหยุด และวันสำคัญประจำปี พ.ศ. 2566
  ปรับปรุงการทำงานเบื้องหลังวิดเจ็ตให้อัพเดทวันที่ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
 • เวอร์ชั่น 2.6 (31/12/2564)
  ปรับปรุงการแสดงผล
  เพิ่มข้อมูลวันลงอุโบสถสวดพระปาติโมกข์ วันหยุด และวันสำคัญประจำปี พ.ศ. 2565
 • เวอร์ชั่น 2.5 (26/07/2564)
  เพิ่มข้อมูลวันพระตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 ถึงพ.ศ. 2599 เป็นปฏิทิน 100 ปี
  เพิ่มระบบค้นหาจากเดือน ปี พ.ศ. และ ค.ศ. ได้
  ปรับปรุงให้เข้าปฏิทินได้ไวขึ้นโดยหน้าอินโทร (หน้าแรก) สามารถเลือกปิดอัตโนมัติได้ในแท็บตั้งค่า
  ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนวันพระ
  แก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพอื่น ๆ
 • เวอร์ชั่น 2.4 (10/02/2564)
  แก้ปัญหาวิดเจ็ตแสดงผลไม่ถูกต้อง
  ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนวันพระ
  แก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพอื่น ๆ
 • เวอร์ชั่น 2.3 (24/01/2564)
  ปรับปรุงการแสดงผลปฏิทินรายเดือน
  แก้ปัญหาวิดเจ็ตไม่อัพเดทและไม่แสดงข้อมูลปฏิทิน
  แก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
 • เวอร์ชั่น 2.2.1 (16/01/2564)
  ปรับปรุงการแสดงผลปฏิทินรายเดือนให้รองรับกรณีตั้งค่าขนาดตัวหนังสือและการแสดงผลขนาดใหญ่
  ปรับปรุงวิดเจ็ต
  แก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
  ปรับปรุงการแสดงผลหน้าปฏิทินรายปี
 • เวอร์ชั่น 2.2 (15/01/2564)
  ปรับปรุงการแสดงผลปฏิทินรายเดือนให้รองรับกรณีตั้งค่าขนาดตัวหนังสือและการแสดงผลขนาดใหญ่
  ปรับปรุงวิดเจ็ต
  แก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
 • เวอร์ชั่น 2.1 (01/01/2564)
  เพิ่มข้อมูลวันหยุดราชการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นการเพิ่มเติม พ.ศ. 2564
  แท็บ “ตั้งค่า” เพิ่มเมนู “เพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือน” เพื่อแก้ปัญหาแอพไม่แจ้งเตือน
  แท็บ “ตั้งค่า” เพิ่มเมนู สัญลัษณ์วันพระบนวิดเจ็ต 2 รูปแบบ
  แท็บ “ตั้งค่า” เพิ่มวันเปลี่ยนปีนักษัตรเป็น 5 ทางเลือก
  แก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
 • เวอร์ชั่น 1.14 (31/10/2563)
  เพิ่มข้อมูลวันหยุดพิเศษที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเป็นการเพิ่มเติมเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2563
  ปรับปรุงการแสดงผลหน้าปฏิทินรายเดือนและหน้าวันสำคัญ
  ปรับปรุงระบบการสมัครรับข้อมูล
 • เวอร์ชั่น 1.12 (01/09/2563)
  ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนวันพระ
  เพิ่มระบบแจ้งให้อัพเดทแอพเวอร์ชั่นใหม่
 • เวอร์ชั่น 1.11 (19/08/2563)
  เพิ่มข้อมูลวันหยุด วันศุกร์ที่ 4 และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563 (มติครม.ให้หยุดชดเชยวันสงกรานต์)
 • เวอร์ชั่น 1.10 (07/07/2563)
  เพิ่มข้อมูลวันหยุด 27 กรกฎาคม 2563 (มติครม.ให้หยุดชดเชยวันสงกรานต์)
  เพิ่มธีม 3 สี : แดง, เหลือง, ม่วง
  เปลี่ยนธีมดำเป็น มืด (Dark mode)
  เพิ่ม “ข้ามหน้าแรก (Pro only)” ในแท็บ “ตั้งค่า” เลือกข้ามหน้าแรกได้สำหรับท่านที่ซื้อการปิดโฆษณา
  เพิ่ม “อัพเดท” ในแท็บ “อื่น ๆ” เพื่อสะดวกในการเช็คเปิดเพลย์สโตร์และอัพเดทเป็น version ล่าสุด
 • เวอร์ชั่น 1.9.3 (13/02/2563)
  ปรับปรุงข้อมูล วันสำคัญ, วันหยุด, ปักข์ปาติโมกข์, วันพระ ประจำปี พ.ศ. 2563
  ปรับปรุงการแจ้งเตือน
  ปรับปรุงแท็บตั้งค่า สามารถตั้งแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ 1, 2 หรือ 3 วัน ก่อนถึงวันพระ
 • เวอร์ชั่น 1.9 (01/05/2562)
  อัพเดทข้อมูลวันสำคัญ
  ปรับปรุงส่วนอื่น ๆ
 • เวอร์ชั่น 1.8 (09/03/2562)
  เพิ่มการแสดงพุทธสุภาษิตในหน้าแรก
  ปรับปรุงการแสดงผลของ App Icon
  แก้ปัญหา Android 9.0
 • เวอร์ชั่น 1.7 (04/01/2562)
  ปรับปรุงวันหยุด วันสำคัญประจำปีพ.ศ. 2562
  ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน (ต้องขออภัย มือถือบางเครื่องอาจจะไม่แจ้งเตือน)
  เพิ่มวันลงอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์
  แก้คำสะกดผิด
 • เวอร์ชั่น 1.6 (27/07/2561)
  แก้ปัญหาการแจ้งเตือน
  เพิ่มตัวเลือกให้แสดง/ไม่แสดงวันหยุดบนหน้าปฏิทินรายเดือน
  แก้บั๊กอื่น ๆ
 • เวอร์ชั่น 1.5 (25/07/2561)
  แก้ไข ข้างขึ้นข้างแรมใน popup ที่แสดงผลผิด
  เพิ่มข้อมูลวันสำคัญสำหรับปี 2561
  เพิ่มระบบปิดโฆษณาเสียค่าใช้จ่ายเป็นแบบรายปี
  แก้บั๊กอื่น ๆ
 • เวอร์ชั่น 1.3 (12/06/2560)
  แก้ปัญหาการแจ้งเตือน
  แก้ไขวันสำคัญและวันหยุดปี พ.ศ. 2560 และเพิ่มวันสำคัญปีถัดไปอีกหลายปี
  ปรับปรุง widget ให้สามารถเลือกแสดงผลแบบโปร่งแสงได้ และปรับปรุงส่วนอื่น
  เพิ่มธีมให้เลือก 5 สี (เขียว, น้ำเงิน, ส้ม, ดำ, ชมพู)
  เพิ่มเสียงระฆังเป็นเสียงแจ้งเตือน
 • เวอร์ชั่น 1.2.4 (06/01/2560)
  เปลี่ยนการเริ่มนับปีนักษัตรเป็นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี แทนแบบเดิมที่นับ ขึ้น 1 ค่ำเดือน 5
 • เวอร์ชั่น 1.2.3 (01/01/2560)
  เพิ่มข้อมูลวันสำคัญประจำปี พ.ศ. 2560
 • เวอร์ชั่น 1.2.0 (09/01/2559)
  สามารถเพิ่มวิดเจ็ตที่หน้าจอมือถือหรือแท็ปเล็ตได้
  เพิ่มข้อมูลวันหยุดวันสำคัญของไทยประจำปี พ.ศ. 2559
  ย้ายโฆษณาเต็มจอจากเดิมที่แสดงก่อนเข้าหน้าปฏิทิน ไปไว้ตอนปิดแอปแทน

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buddhist.holydays&hl=th